Tietosuojaseloste

Long Lasting Beauty Oy:n tietosuojaseloste

Tämä on Long Lasting Beauty Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka koskee www.llbprofessional.fi -sivustoa.

1. Rekisterinpitäjä:
Long Lasting Beauty Oy, y-tunnus 2487839-5

Lisätiedot tietosuojasta, asiakasrekisteristä ja tietojen käsittelystä: myynti@longlastingbeauty.fi

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Verkkokaupan asiakasrekisteri, www.llbprofessional.fi

2.1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Tietoja kerätään:

- Asiakassuhteen ylläpitämiseksi

- Verkkokaupan tilausten vastaanottamiseksi, käsittelyksi ja arkistoimiseksi

- Koulutusilmoittautumisten vastaanottamiseksi, käsittelyksi ja arkistoimiseksi koulutustoiminnan mahdollistamiseksi

- Asiakaspalvelun seuraamiseksi ja parantamiseksi

- Tietojen oikeellisuuden todentamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi

- Markkinoinnin kohdentamiseksi

Kerättävät tiedot ovat asiakkaan itse antamia.

Keräämämme tiedot ovat asiakkaan:

- Nimi

- Osoite tai muut yhteystiedot

-Yritys

- Puhelinnumero

- Sähköposti

- Tilaushistoria (verkkokauppa)

- Ilmoittautumishistoria (koulutukset)

Asiakkaan on luovutettava tietojaan, jotta pystymme toimittamaan Asiakkaan tilaaman tuotteen tai palvelun eli sopimuksen täytäntöön panemiseksi.


2.2. Tietojen säilyttäminen
Asiakkaan tietoja säilytetään koko asiakassuhteen keston ajan sopimuksen täytäntöön panemiseksi tietojen keruuperusteiden mukaisesti. Vastaavasti virallisesti ilmoituksella katkaistun asiakassuhteen päätyttyä tietoja säilytetään kaksi vuotta tai lainsäädännön vaatimien säädösten mukaisesti, jotta lakien määrittämät kriteerit täyttyvät toiminnassamme.


Yleisesti tietoja säilytetään lainsäädännön vaatimien standardien mukaisesti, kuten esimerkiksi kirjanpitolain mukaisesti.


Asiakkaan oikeutena on pyytää itseään koskevien henkilötietojen muuttamista tai poistamista sekä katkaista asiakassuhde kirjallisella ilmoituksella käsin allekirjoitetulla tai muulla asianmukaisella tavalla varmennetulla asiakirjalla.


Näissä tapauksissa asiakkaan tietoja muutetaan tai poistetaan lainsäädännön määrittämien standardien mukaisesti.


2.3. Tietojen käsittely ja luovutus
Keräämiämme tietoja käsittelee ainoastaan Long Lasting Beauty Oy:n henkilökunta sekä sopimuskumppanit (maksuliikenne, tavarantoimitus/kuljetus), joiden kanssa lainsäädännön sekä EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat kriteerit toteutuvat tietojen kuljettamisen ja säilyttämisen suhteen.
Tietoja suojataan ulkopuolisten osapuolien mahdolliselta asiattomalta pääsyltä. Lisäksi tietoja suojataan muokkaamiselta, kadottamiselta, välittämiseltä tai miltä tahansa muulta vastaavalta käsittelyltä, jolla on laiton pohja.

Henkilötietojen tallennuksessa ja käsittelyssä noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon varmuuskopionti, suojaus ja anonymisointi, niiltä osin kuin se on mahdollista.

Viranomaisten pyytäessä tietoja saatamme luovuttaa tietoja. Lain salliessa otamme yhteyttä asianomaiseen tällaisten pyyntöjen tapahtuessa.

3. Maksutavat

3.1 Klarna Checkout

Käytämme Klarnaa kaupan ostotapahtuman (check-out) tarjoajana. Tämä tarkoittaa sitä, että saatamme siirtää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojenmuodossa Klarnalle, kun kaupan ostotapahtuma on ladattu, jotta Klarna voihallinnoida ostostasi. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.