Usein kysytyt kysymykset - FAQ

1. Miksi Swiss Color® on lanseerannut uudet pigmentit?

Tammikuun 1. päivän 2022 jälkeen olemme myyneet ainoastaan pigmenttejä, jotka noudattavat ECHAn (European Chemicals Agency eli Euroopan kemikaalivirasto) viimeisintä REACH-säädöstä. Kehittäessämme uutta 10 lisäpigmentin linjaa kesäkuussa 2023 hyödyimme viime vuosien uusista löydöksistä. REACH-säädös on vähentänyt sallittuja raaka-aineita orgaanisisten ja inorgaanisisten pigmenttien kategorioissa niin, että sallittuja ovat enää turvalliset raaka-aineet ilman toksisia ominaisuuksia. Kahden suuren eurooppalaisen yliopiston tekemät laaja tutkimus vahvisti, että PMU- ja tatuointivärit eivät aiheuta riskejä potilaille MRI:tä tehdessä. Uudet tuotantoteknologiat antavat meille mahdollisuuden suunnitella parannettuja pigmenttejä, jotka ovat optimoituja kestopigmentointitarkoituksiin. Täten voimme esitellä sinulle nyt uudet rautaoksidipigmentit taatulla korkealla laadulla ja turvallisuudella, kuten muissakin Swiss Colorin tuotteissa.


2. Kuinka uusi sarja eroaa aiemmista pigmenteistämme?


Uudet 10 Swiss Color®-pigmenttiä sisältävät synteettisiä rautaoksideja. Kestopigmentointitarkoituksiin optimoidut rautaoksidit vastaavat nykyisen REACH-säädöksen vaatimuksiin ja tarjoavat seuraavat edut:
- puuteriset, mattaiset värit- raikkaan pastelliset & nudet lopputulokset- korkea peittävyys- korkea stabiliteetti- sekoitettavuus olemassaolevien pigmenttilinjojemme kanssa


3. Mikä ero on orgaanisilla, inorgaanisilla, hybridi- ja sekoitetuilla pigmenteillä?


Tämä vastaus kattaa kokonaisia artikkeleita ja tieteellisiä tutkimuksia. Lyhyesti, orgaaniset pigmentit koostuvat hiiliyhdisteistä. Ne ovat joko luonnollista alkuperää, kuten kasvi- tai eläinmateriaalia tai ne tuotetaan synteettisesti. Inorgaaniset pigmentit sitä vastoin sisältävät metallioksideja tai sulfideja, joko lähtöisin maaperästä tai mineraaleista tai synteettisesti valmistettuina. Molemmat ovat puhtaampia ja niillä on tasaisempi laatu, kun ne valmistetaan synteettisesti. REACH-säädöksen päivityksestä lähtien pigmentit, jotka noudattavat säädöstä voidaan olettaa olevan vapaita haitallisista ainesosista.
”Hybridipigmentti” on muotitermi orgaanisten ja inorgaanisten pigmenttien sekoituksille. Swiss Colorilla me viittaamme näihin pigmentteihin ”sekoituksina”.


4. Ovatko muut Swiss Color® -pigmentit kaikki, poissulkien uuden sarjan, orgaanisia?


Ei. Palettimme ei sisältänyt rautaoksideja, mutta se oli silti sekoitus orgaanisia, inorgaanisia ja sekoitettuja värejä.


Poissulkien poikkeuksien eli 101 White -pigmentin, kaikki pohjavärimme ovat puhtaita orgaanisia pigmenttejä. Ainoa tapa saada aikaan valkoinen pigmentti on käyttää titaanidioksidia, joka on inorgaaninen metallioksidi. Eyeliner-pigmenttimme on valmistettu hiilimustasta ja vaikka nimi sisältää sanan ’hiili’, se on luokiteltu inorgaaniseksi. Kaikki muut olemassaolevat pigmentit ovat orgaanisen ja inorgaanisen sekoituksia, mutta ilman rautaoksidia.

Uudet 10 pigmenttiä sisältävät kaksi sekoitusta orgaanisia ja rautaoksidipigmenttejä ja kahdeksan täysin inorgaanista rautaoksidipigmenttiä.


5. Entä punainen tai oranssi sävy pigmentoinnissa ihon parantuessa, kun kyseessä on rautaoksidipigmentit?


Kun orgaanisilla pigmenteillä on taipumus parantua sävystä riippuen harmahtaviksi tai sinertäviksi, rautaoksidipigmenteillä on taipumus haalentua punertaviksi tai oranssiksi. Kiitos synteettisesti valmistettujen värien jalostusprosessimme, korostuneen oranssinpunaiset menneisyyden kulmakarvat johtuen vanhoista epäpuhtaista rautaoksidiväreistä jäävät menneisyyteen. Uudet Swiss Color® -pigmenttimme haalistuvat tasaisemmin, kun ne on homogenisoitu oikealla tavalla, huolellisesti työstetty ja asiakkaan iholle sopivaksi valittu.

6. Jos uusi sarja sisältää rautaoksidia, miksi niiden silti väitetään olevan ”vapaita raskasmetalleista”?


Vaikka rauta on raskasmetalli, määritelmä ”vapaa raskasmetalleista” pigmenttien tapauksessa yleensä viittaa haitallisten tai myrkyllisten raskasmetallien, kuten lyijyn, elohopean, kadmiumin ja kromin poissaoloon. Rautaoksidi on yleisesti ajateltu olevan turvallinen ja ei-toksinen, kun sitä käytetään pigmenttimuodossa. Swiss Color® -pigmentit ovat sertifioituja. Me käytämme tarkoin valikoituja partikkeleita synteettisesti valmistetuista, optimoiduista ja puhdistetuista rautaoksideista.


7. Voiko uusia Swiss Color -pigmenttejä sekoittaa toistensa kanssa?


Kyllä. Olemme onnistuneet luomaan pigmenttikoostumuksemme sellaiseksi, että pigmentit ovat kaikki sekoitettavissa toistensa kanssa!


8. Ovatko uudet pigmentit sopivia kaikkiin kestopigmentointi- ja microblading-tekniikoihin?


Kaikki Swiss Color® -pigmentit ovat tietenkin sopivia kaikille kestopigmentointi-, microblading sekä paramedikaalisen pigmentoinnin tekniikoille. Pigmenttejä voidaan käyttää puhtaana tai sekoitettuna.


9. Mitä tarkoittaa REACH-yhteensopivuus ja ECHA-vaatimusten mukaisuus?


REACH on kemikaalilainsäädännön asetus, joka astui voimaan EU:ssa 1. kesäkuuta 2007. Lyhennys ’REACH’ tulee seuraavista yksittäisistä termeistä: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals eli suomeksi kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset.
ECHA tarkoittaa Euroopan kemikaalivirastoa (englanniksi European Chemicals Agency). Euroopan kemikaalivirasto on vastuussa kaikkien kemikaalien hallinnasta REACH-asetuksen mukaisesti ja erittäin tarkasti valvottavien aineiden lupamenettelyistä ja rajoituksista. Lisäksi sen täytyy pitää huolta johdonmukaisuudesta yhteisön/kansanryhmän tasolla.